همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمومنین(ع)

شناسه : 219442

همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمومنین(ع)همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمومنین(ع)

دانشگاه اراک با همکاری بنیاد بین المللی غدیر برگزار می کند

 همایش بین المللی عدالت از منظر امیرالمومنین(ع(

 

??مهلت ارسال چکیده مقاله: ١بهمن ماه١٤٠٠

??مهلت ارسال اصل مقالات: ١٥ بهمن ماه١٤٠٠

??تاریخ برگزاری همایش: ٢٥بهمن ماه ١٤٠٠

آدرس سایت همایش:

ghadir.araku.ac.ir

تلفن دبیرخانه:

08632621874

آدرس کوتاه :