نشست خبری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

شناسه : 38890482

نشست خبری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثرنشست خبری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

آدرس کوتاه :