موافقت قطعی وزارت علوم با تأسیس رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش محیط زیست شهری) در دانشگاه کوثر

شناسه : 29200

موافقت قطعی وزارت علوم با تأسیس رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش محیط زیست شهری) در دانشگاه کوثرموافقت قطعی وزارت علوم با تأسیس رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش محیط زیست شهری) در دانشگاه کوثر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأسیس مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری موافقت قطعی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر با اعلام این خبر افزود: شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری اعلام کرد.
دکتر حسینی همچنین گفت: با ایجاد این رشته تعداد رشته های دانشگاه کوثر در مقطع کارشناسی ارشد به ٣ رشته افزایش یافت.
وی اظهار داشت: مراحل کارشناسی چند رشته دیگر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام شده و جهت طرح و تصویب به شورای گسترش وزارت علوم ارسال شده است.
رییس دانشگاه کوثر با بیان اینکه فرایند بررسی و ایجاد رشته تحصیلی جدید در دفتر گسترش و آموزش عالی کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش عالی (hes) امکان‌پذیر می‌باشد، اظهار داشت: درخواست‌ها پس از تأیید اولیه، جهت بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ذیربط ارائه و در صورت تأیید کمیته تخصصی، جهت تصمیم گیری نهایی به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می گردد.
مصوبات شورا و نتایج درخواست ایجاد رشته تحصیلی جدید از طریق سامانه مذکور  به دانشگاه‌ها اطلاع رسانی می‌گردد.
آدرس کوتاه :