معرفی نماینده دانشگاه خاتم النبیین افغانستان جهت پیگیری مفاد تفاهم نامه با دانشگاه کوثر ایران

شناسه : 68046

معرفی نماینده دانشگاه خاتم النبیین افغانستان جهت پیگیری مفاد تفاهم نامه با دانشگاه کوثر ایرانمعرفی نماینده دانشگاه خاتم النبیین افغانستان جهت پیگیری مفاد تفاهم نامه با دانشگاه کوثر ایران

دانشگاه خاتم النبیین افغانستان طی نامه ای نماینده خود را جهت پیگیری مفاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کوثر و دانشگاه خاتم النبیین معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر محمد وحید بینش رییس دانشگاه خاتم النبیین افغانستان در نامه ای به دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر، دکتر غلامرضا جاویدی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین را به عنوان نماینده جهت پیگیری امور مربوط به مفاد تفاهم نامه همکاری و برنامه های مشترک فرهنگی دو دانشگاه معرفی کرد.
گفتنی است دانشگاه کوثر ایران و دانشگاه خاتم النبیین افغانستان در زمستان ٩٩ تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردند.
آدرس کوتاه :