طرح دانشگاه کوثر در بین ٢٨ طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای بهره برداری از مزیت های استانی

شناسه : 75995

طرح دانشگاه کوثر در بین ٢٨ طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای بهره برداری از مزیت های استانیطرح دانشگاه کوثر در بین ٢٨ طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای بهره برداری از مزیت های استانی

طرح جامع مقابله با آفات محصولات کشاورزی در راستای بهره برداری از مزیت های استانی در بین ٢٨ طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر، ضمن اعلام این خبر گفت: به تازگی کتابی از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان " مشارکت دانشگاه ها در پاسخگویی به نیازها و بهره برداری از مزیت های استانی" منتشر شده است که در آن، طرح جامع مقابله با آفات محصولات کشاورزی دانشگاه کوثر به عنوان محور اصلی فعالیت های استانی دانشگاه ها انتخاب شده است.
دکتر حسینی ادامه داد: با توجه به روند پیشرفت و تحول دانشگاه ها و مراکز علمی در سال های اخیر و همچنین وجود اعضای هیأت علمی توانمند و متخصص، دانشگاه ها نقش کلیدی و اساسی در راستای بهبود چالش های علمی و صنعتی کشور و توسعه و پیشرفت استان ها و همچنین کمک به بهبود تولید ایفا می کنند.
در همین راستا شناخت همه جانبه از مزیت ها و امکانات استان ها و تدوین برنامه مناسب برای هر استان با در نظر گرفتن شرایط و مزیت های آن، از برنامه های مهم معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های اخیر می باشد.
رییس دانشگاه کوثر ادامه داد: هدف از طرح جامع مقابله با آفات محصولات کشاورزی دانشگاه کوثر، شناسایی گیاهان دارویی قابل کشت در خراسان شمالی می باشد که اسانس آن ها قابلیت آفت کشی دارد و بررسی اثر کپسوله کردن آن ها در ذرات پلیمری با ابعاد میکرو و نانو می باشد. 
دکتر حسینی اظهار داشت: چشم انداز این طرح تجاری سازی محصولاتی جدید بر پایه اسانس گیاهان دارویی استان خراسان شمالی می باشد که بتواند جایگزین بسیاری از سموم خطرناک شیمیایی پر مصرف باشد.
آدرس کوتاه :