سومین همایش ملی زبان ،ادبیات وبازشناسی مشاهیر و مفاخر

شناسه : 36092133

سومین همایش ملی زبان ،ادبیات وبازشناسی مشاهیر و مفاخرسومین همایش ملی زبان ،ادبیات وبازشناسی مشاهیر و مفاخر - 16 اسفند ماه

دانشگاه پیام نور تربت حیدریه برگزار می کند؛

سومین همایش ملی زبان ،ادبیات وبازشناسی مشاهیر و مفاخر
??نمایه شده در ISC
?? مهلت ارسال متن کامل مقالات:
↙ 30 بهمن 1397
??تاریخ برگزاری همایش:
↙ 16 اسفند1397
❇دبیر علمی همایش:
⚜دکتر علیرضا #حسینی رئیس دانشگاه #کوثر
??اطلاعات بیشتر در:
https://goo.gl/yQ2VSo

آدرس کوتاه :