راهیابی دانشجویان دانشگاه کوثر به مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد دانشجویی سال 1400 کشور

شناسه : 154968

راهیابی دانشجویان دانشگاه کوثر به مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد دانشجویی سال 1400 کشورراهیابی دانشجویان دانشگاه کوثر به مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد دانشجویی سال 1400 کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، پنج نفر از دانشجویان مستعد این دانشگاه به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی سال 1400 کشور راه یافتند.

بر اساس این گزارش انسیه دادگر محبوب، محبوبه کمالی و مهسا نیازی در رشته زیست شناسی، زهرا پارسانژاد در رشته شیمی و فروزان شریعتی راد در رشته علوم جغرافیایی به مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور که با حضور 1526 داوطلب روز جمعه مورخ 19/06/1400 برگزار خواهد شد به رقابت خواهند پرداخت.

آدرس کوتاه :