دومين همايش ادبيات مقاومت با محوريت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سليماني

شناسه : 37507577

دومين همايش ادبيات مقاومت با محوريت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سليماني

به گزارش روابط عمومي دانشگاه كوثر، دومين همايش ملي ادبيات مقاومت با محوريت شهيد سپهبد قاسم سليماني در تاريخ ٢٢ و ٢٣ خرداد ماه ١٣٩٩ در دانشگاه كوثر برگزار خواهد شد.

دكتر عليرضا حسيني رييس دانشگاه كوثر در خصوص اين همايش گفت: دومين همايش ملي ادبيات مقاومت در دو محور عام و ويژه مي باشد كه محور ويژه آن شهيد سپهبد قاسم سليماني است.

رييس دانشگاه كوثر اذعان داشت: دانشگاه کوثر در حالی به استقبال دومین همایش ملی ادبیات مقاومت می رود که برگزاری بسیار موفق نخستین دورۀ این همایش را در کارنامۀ خود دارد. این همایش با محوریت ادبیات مقاومت، گامی مؤثر جهت سازماندهی فرهنگ مقاومت برداشت و دانشگاه وظیفه و رسالت دانشگاهی خود را در این زمینه انجام داد. برگزارکنندگان همایش پس از تصویب موضوع دومین همایش ادبیات مقاومت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)، محورهای اصلی همایش را اعلام کردند. اما شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفتمان خاصی در فضای ایدئولوژیک ایران اسلامی رقم زد. این گفتمان ویژه، الگویی جدید از فرهنگ مقاومت را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی می‌کند که بزرگترین ویژگی آن، اقتدار، مردم داری، حق طلبی، وفاداری، ولایت مداری و ایثار است. فضای جدید گفتمانی، ساختار همایش را تحت تأثیر خود قرار داد و با شکستن مرزهای زمانی و مکانی، به آن وجهه بین‌المللی و جهانی بخشید. این رُخداد برگزاركنندگان همايش را ترغیب کرد تا شخصیت و سلوک اخلاقی، سیاسی، مردمی و انقلابی شهید عالی مقام سپهد حاج قاسم سلیمانی را به عنوان محوریت اصلی و ویژۀ همایش اعلام کرده تا ضمن ادای احترام به این شخصیت بزرگ، خدمتی هر چند ناچیز نسبت به این سردار بزرگوار انجام داده باشند. لذا از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحبنظران و نظریه پردازان این حوزه دعوت می‌گردد تا با حضور عالمانه و مؤثر در همایش، در زمینۀ گفتمان سازی سلوک رفتاری و اجتماعی سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی و انگاره‌ها و الگوهای جهانی محور مقاومت دستاوردها و یافته‌های پژوهشی خود را ارائه دهند و بر غنای علمی همایش بیفزایند. برگزاری این همایش، تنها می‌تواند گوشه‌ای از زوایای پنهان سبک زندگی و سلوک رفتاری این اسوۀ مقاومت و پهلوانی را معرفی کند. اما این اقدام، ظرفیت جدیدی ایجاد خواهد کرد که نتیجۀ آن، گفتمان سازی سبک زندگی این شهید در سطح ملی و بین‌المللی و جهانی شدن ادبیات مقاومت با محوریت این شخصیت است.

دكتر حسيني افزود: محور ویژه شهید سپهبد سلیمانی شامل الگوها و مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، الگوی سبک زندگی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، جایگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مقابله با جنگ نرم، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسلام، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ایجاد وحدت در جبهه‌های اسلامی، راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان اسلام، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ناکامی طرح‌های آمریکایی و اسرائیلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد قاسم سلیمانی در منازعات منطقه مي‌باشد.

رييس دانشگاه كوثر در ادامه اظهار داشت: محور عام دومين همايش ادبيات مقاومت شامل ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی، ادبیات مقاومت و مطالعات مردم شناسی، ادبیات مقاومت، فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی، ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی، ادبیات مقاومت و زبان شناسی، ادبیات مقاومت و مطالعات فرهنگی، ادبیات مقاومت و نشانه شناسی ملی و قومی، ادبیات مقاومت و وحدت ملی و قومی، ادبیات مقاومت و ادبیات حماسی، ادبیات مقاومت و مبانی انسان شناسی، ادبیات مقاومت، فرهنگ و تاریخ ایران باستان، ادبیات مقاومت و بلاغت، ادبیات مقاومت و هویت ایرانی – اسلامی، ادبیات مقاومت و سبک شناسی، ادبیات مقاومت و مفهوم وطن، ادبیات مقاومت و مضامین دینی، ادبیات مقاومت، نقد و آسیب شناسی، ادبیات مقاومت و نقش زنان، ادبیات مقاومت و ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات مقاومت و مطالعات بینامتنی، ادبیات مقاومت و نقش مدافعان حریم و حرم، ادبیات مقاومت و فناوری‌های نوین رسانه‌ای، ادبیات مقاومت و جنگ نرم، ادبیات مقاومت و تحلیل محتوای سبک کتب درسی و دیگر موضوعات بدیع و نوآورانه است.

 

آدرس کوتاه :