دكتر حسین سالار آملي در جمع اعضاي هيأت رييسه دانشگاه كوثر: وجود رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي و زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه كوثر بازوي توانمندي در جهت فعاليت‌هاي بين‌المللي این دانشگاه است.

شناسه : 37423116

دكتر حسین سالار آملي در جمع اعضاي هيأت رييسه دانشگاه كوثر: وجود رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي و زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه كوثر بازوي توانمندي در جهت فعاليت‌هاي بين‌المللي این دانشگاه است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه كوثر، دكتر حسین سالارآملي، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی روز پنجشنه پنجم دی ماه در جلسه هيأت رييسه دانشگاه كوثر حضور يافت.

در ابتداي اين نشست دكتر عليرضا حسيني رييس دانشگاه كوثر، ضمن عرض خير مقدم به ميهمانان جلسه گفت: دانشگاه كوثر بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي اولين دانشگاه ويژه خواهران در شرق كشور مي‌باشد كه در حال حاضر داراي ٦٠ عضو هيأت علمي و حدود ٣٠٠٠ دانشجو مي‌باشد كه در سه دانشكده علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي در حال تحصيل هستند.

دكتر حسيني افزود: دانشگاه كوثر در كمتر از يك دهه از حيات خود موفقيت‌هاي زيادي در زمينه‌هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و ورزشي كسب نموده كه از جمله آن مي‌توان به حضور يكي از اعضاي هيأت علمي گروه شيمي دانشگاه كوثر در يك درصد برتر دانشمندان نانو، كسب جايزه ارزشمند كاظمي آشتياني و کسب مقام شایسته تقدیر از جشنواره بین‌المللی فارابی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر، عضويت دانشگاه كوثر در شبكه مجازي جهان اسلام و قرار گرفتن دانشگاه كوثر در جايگاه ٤٢ دانشگاه‌هاي كشور  و جايگاه اول دانشگاه‌هاي استان طبق رتبه بندي پايگاه استنادي جهان اسلام اشاره نمود.

دكتر حسيني اذعان داشت: موقعيت جغرافيايي استان خراسان شمالي و قرار گرفتن اين استان در منطقه ترانزيت و داشتن ٣٠٠ كيلومتر مرز مشترك با تركمنستان مي‌تواند زمينه ساز فعاليت‌هاي خوب آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و هنري از جمله برگزاري كرسي‌هاي ايران شناسي باشد.

در ادامه دكتر حسین سالار آملي قائم مقام وزير علومف تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه كوثر داراي ديد بين‌المللی است و اين ديد بسيار حائز اهميت است. نكته دوم تك جنسيتي بودن دانشگاه كوثر است كه اين ويژگي كمك شاياني در جهت انجام فعاليت‌های بين‌المللي در كشورهاي منطقه می باشد.

دكتر حسین سالارآملي اذعان داشت: يكي از زيرساخت‌هاي بين‌المللي شدن، چندفرهنگي بودن است كه خوشبختانه در استان خراسان شمالي وجود دارد. در چارچوب فرهنگ‌ها نژاد، فرهنگ، گويش، رفتار، لباس و ... نبايد محل اختلاف باشد. پذيرش چند فرهنگ در يك جامعه به معناي ارتقاي آن جامعه است.

وی ادامه داد: وجود رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي و زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه كوثر بازوي توانمندي در جهت فعاليت‌هاي بين المللي این دانشگاه است.

دکتر حسین سالارآملی: در راستاي بين‌المللي شدن در راستاي اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نكاتي هم‌چون مواجهه علمي با پيچيدگي‌هاي موجود، خلق آينده و آينده نگري، ايجاد نگاشت نهادي، ساختار يادگيرنده و برنامه‌هاي عملياتي را در نظر داشته باشيد.

 

آدرس کوتاه :