حاج قاسم سلیمانی تنها با اسطوره ها قابل قیاس است ما در برابر این ثروت هم اینک مسئول هستيم

شناسه : 38908612

حاج قاسم سلیمانی تنها با اسطوره ها قابل قیاس است ما در برابر این ثروت هم اینک مسئول هستيم


افشين علاء در دومين همايش ملي ادبيات مقاومت با محوريت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني:

حاج قاسم سلیمانی تنها با اسطوره ها قابل قیاس است ما در برابر این ثروت هم اینک مسئول هستيم

 
به گزارش روابط عمومي دانشگاه كوثر، افشین علاء شاعر معاصر و برجسته ادبيات پايداري كه به عنوان مهمان ويژه در دومين همايش ملي ادبيات مقاومت حضور داشت، گفت: غنای زبان پارسی عالمی را به شگفتی واداشته است، چه بسا بزرگانی که حتی زبان فارسی را نمی‌دانند وقتی شعر شاعران را می شوند به وجد می‌آیند.
وی افزود: زبان پارسی نعمتی الهی است که باید از آن صیانت کنیم، این زبان جزو معدود زبان‌هایی است که در گذر زمان مفهموم خود  را از دست نداده است با همان شیوه می‌شنویم، می‌خوانیم و فهم می‌کنیم.
وی اظهار داشت: اما در بیشتر زبان ها برای فهم آثار گذشته حتی نیاز به ترجمه‌ای جدید دارند.
وی آثار ادبیات دوران های مختلف را گنجینه‌ای دانست و افزود: آموزه‌های قرآنی به ادبیات غنا بخشیده است.
این شاعر اجتماعی و سیاسی کشور گفت: حاج قاسم سلیمانی تنها با اسطوره‌ها قابل قیاس است ما در برابر این ثروت هم اینک مسوول هستیم.
وی در ادامه بخشی از منظومه سربازنامه حاج قاسم سليمانی كه به تازگی سروده است را قرائت كرد.
 
آدرس کوتاه :