تقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از مهندس سمیه علی آبادی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر

شناسه : 153963

تقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از مهندس سمیه علی آبادی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثرتقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از مهندس سمیه علی آبادی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر


دکترغلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تلاش‌ها و همکاری های صادقانه مهندس سمیه علی آبادی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر در برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی تقدیر کرد.
متن پیام  بدین شرح است:

آدرس کوتاه :