تقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از دکتر ابراهیم کنعانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر

شناسه : 153430

تقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از دکتر ابراهیم کنعانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثرتقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف از دکتر ابراهیم کنعانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر


دکترغلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تلاش‌ها و همکاری های صادقانه دکتر ابراهیم کنعانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی تقدیر کرد.
متن پیام  بدین شرح است:

آدرس کوتاه :