برگزاری مسابقه معرفی منابع حوزه امام زمان (عج) شناسی

شناسه : 37263374

برگزاری مسابقه معرفی منابع حوزه امام زمان (عج) شناسی

مسابقه فرهنگی با محوریت  مسابقه معرفی منابع معتبر و با اهمیت حوزه امام زمان (عج) شناسی توسط اداره کل کتابخانه های عمومی با حمایت مادی و معنوی اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار می شود.

آدرس پرتال اداره کل کتابخانه های عمومی استان:  bojnord.iranpl.ir

تاریخ تحویل فرم حداکثر تا تاریخ 7 آذر ماه 98

فرم معرفی منابع معتبر و با اهمیت حوزه امام زمان (عج) شناسی

آدرس کوتاه :