انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده دانشگاه کوثر

شناسه : 70930

انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده دانشگاه کوثرانتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده دانشگاه کوثر

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی خانم زهرا شیردل را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده  دانشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:
سرکار خانم زهرا شیردل
کارشناس مسئول محترم خدمات آموزشی دانشگاه
سلام علیکم؛
    احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب می شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
آدرس کوتاه :