انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده دانشگاه کوثر

شناسه : 38123288

 

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی دکتر ئاسرین فخر را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده  دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر ئاسرین فخر
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سلام علیکم؛

    احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب می شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

 

آدرس کوتاه :