انتصاب سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه کوثر

شناسه : 38123137

انتصاب سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه کوثر 

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی دکتر فاطمه حاجی اکبری را به عنوان  سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی اکبری
مدیر محترم گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

سلام علیکم؛

  احتراما‌ً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی و به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این ابلاغ، با حفظ سمت به عنوان سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه منصوب می‌شوید. با عنایت به اهمیت ارتقای کمی و کیفی و همچنین ضرورت نظارت و کنترل در حوزه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه، انتظار می‌رود در خصوص اجرای برنامه‌های ارائه شده و انجام شرح وظایف پیوست به نحو شایسته اقدام فرمائیدامید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

 

 

 

آدرس کوتاه :