انتصاب سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین

شناسه : 38321419

انتصاب سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفرایندکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی دکتر معصومه مؤذن سرخی را به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

سلام علیکم؛    
   احتراماً،  با عنایت به تخصص، تعهد،‌ تجارب، سلامت و تلاش‌های مجدانه و صادقانه سرکارعالی، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به موجب این ابلاغ  به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین منصوب می‌شوید. امید است در اجرای وظایف محوله  بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

همچنین دکتر حسینی در نامه جداگانه‌ای از زحمات دکتر نسترن پارسافرد در مدت تصدی رییس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین تقدیر و تشکر نمود.

 

آدرس کوتاه :