انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

شناسه : 280520

انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیانتصاب دکتر فاطمه بدیعیان به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر محبوبه معین‌مقدس سر‍‍پرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر فاطمه بدیعیان را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

 

 احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :