افتخاری دیگر برای دانشگاه کوثر

شناسه : 24177

افتخاری دیگر برای دانشگاه کوثر


دانشگاه کوثر موفق به اخذ مجوز انتشار مجله علمی تخصصی شد.

افتخاری دیگر برای دانشگاه کوثر

دانشگاه کوثر موفق به اخذ مجوز انتشار مجله علمی تخصصی شد.
با پی‌گیری ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا حسینی، برای نخستین بار در میان دانشگاه های دولتی استان خراسان شمالی با صدور مجوز مجله علمی (التنظیرات و النقد فی الادب العربی) موافقت گردید و با امید به خداوند متعال در ماه های آینده نخستین شماره آن منتشر می‌گردد.
بی شک اخذ مجوز نشر مجله های تخصصی گامی بزرگ در راستای توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر و استان خراسان شمالی است و انتشار مجلات علمی باعث ترغیب استادان و دانشجویان دانشگاه کوثر و دیگر موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به مقوله پژوهش و تولید علم می گردد.
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کوثر
آدرس کوتاه :