اطلاعیه قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

شناسه : 283910

اطلاعیه قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشداطلاعیه قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه_مهم
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 
در راستای مصوبه تاریخ 1400/10/05 جهت از سرگیری حضوری شدن دانشگاه‌ها به اطلاع می‌رسد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت پیش ثبت نام در سامانه خوابگاه (متصل به سادا) تا پایان دی ماه سال جاری، اقدام نمایند.
 
 
آدرس کوتاه :