آخرین اقدامات تبدیل وضعیت فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران

شناسه : 227427

آخرین اقدامات تبدیل وضعیت فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگرانآخرین اقدامات تبدیل وضعیت فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر درباره آخرین وضعیت تبدیل وضعیت فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران معزز بیان داشت: در راستای اجرای بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت تعداد ۷ نفر از کارکنان قراردادی انجام‌کارمعین مشمول بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طور کامل انجام و احکام رسمی‌قطعی آنان صادر شد. همچنین ایشان خاطر نشان کردند، به استناد بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت تعداد ۷ نفر از مشمولین بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 این دانشگاه نیز در حال انجام است.

ریاست دانشگاه در پایان اظهار امیدواری کرد که در راستای توسعه ساختار نیروی انسانی دانشگاه و با هدف ارج نهادن به زحمات و رفع دغدغه های شغلی، برای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ سایر ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ خدوم و پرتلاش دانشگاه نیز اقدامات شایسته مطابق مقررات صورت گیرد

آدرس کوتاه :