اختتامیه مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

شناسه : 37420291

اختتامیه مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

اختتامیه مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور چهارشنبه چهار دی‌ماه 1398 در بجنورد ورزشگاه شهید علیدخت، سالن اختصاصی بدمینتون به کار خود خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، اختتامیه مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور چهارشنبه چهار دی‌ماه 1398 در سالن اختصاصی بدمینتون شهید علیدخت برگزار گردید. در این دوره از مسابقات با حضور 9 تیم از دانشگاه‌های فردوسی مشهد، کوثر بجنورد، حکیم سبزواری، سمنان، صنعتی شاهرود، بجنورد، مجتمع آموزش عالی اسفراین، دانشکده فنی و حرفه‌ای الزهرا(س) و غیر انتفاعی خیام به میزبانی دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) بجنورد برگزار شد.

در بخش تیمی دانشگاه‌های صنعتی شاهرود به مقام اول، دانشگاه خیام به مقام دوم و تیم‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری به مقام سوم مشترک دست یافتند.

و در بخش انفرادی خانم‌ها دلارام احمدی از دانشگاه سمنان به مقام نخست، فاطمه سروقدی از دانشگاه صنعتی شاهرود به مقام دوم، مبینا خبیری از دانشگاه حکیم سبزواری و منا جوادی از دانشکده فنی و حرفه‌ای الزهرا(س) مشهد به مقام سوم مشترک دست یافتند.

و در بخش دو نفره آزاد، خانم‌ها ملیکا محمدی و یاسمین شبیهی از صنعتی شاهرود به مقام اول، مبینا بوجاری و الهام ابراهیم پور از دانشگاه فردوسی مشهد به مقام دوم و مینا مکرمی و نوشین احمدزاده از دانشگاه بجنورد و  مهلا عباسی و شیرین کرامتی از دانشگاه خیام به مقام سوم مشترک دست یافتند.

نکته مهمی که همه مسئولین، سرپرستان و مدیران تربیت بدنی به آن اذعان داشتن نحوه خوب و مناسب میزبانی دانشگاه کوثر در برگزاری این مسابقات بود.

 

آدرس کوتاه :