ابلاغ دبیر علمی-آقای شریعت نیا

شناسه : 219256

ابلاغ دبیر علمی-آقای شریعت نیاابلاغ دبیر علمی-آقای شریعت نیا

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی دکتر اکبر شریعت نیا را به عنوان دبیر علمی رویداد استارتاپ ویکند تخصصی علوم انسانی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر اکبر شریعت نیا

دبیر علمی رویداد استارتاپ ویکند تخصصی علوم انسانی 

سلام علیکم؛

احتراما نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان دبیرعلمی رویداد استارتاپ ویکند تخصصی علوم انسانی منصوب می شوید. امید است در سایه الطاف الهی با بهره گیری از نظرات صاحبنظران و اندیشمندان این بخش و جلب مشارکت سازمانها و نهادهای اکوسیستم کارآفرینی کشور، نهایت تلاش و بنیه علمی ارزشمند خود را در برنامه ریزی و ارائه خدمات تخصصی در جهت برگزاری هر چه با شکوه تر رویداد مبذول دارید.

آدرس کوتاه :