بازگشت به صفحه کامل

پاسخگویی نمایندگان تام الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قشر دانشگاهی در دانشگاه کوثر

پاسخگویی نمایندگان تام الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قشر دانشگاهی در دانشگاه کوثر

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خراسان‌شمالی، نماینده تام‌الاختیار دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سفرهای استانی ریاست جمهوری در دانشگاه کوثر مستقر شد و به مطالبات اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خراسان‌شمالی، میز ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱ و ۲ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ در محل ساختمان اداری دانشگاه کوثر دایر بود و دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر علوم و دکتر علی اصغر طیبی، رئیس گروه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین نماینده تام‌الاختیار دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سفرهای استانی حضور داشتند. 
هدف از برقراری میز ارتباطات مردمی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، تسریع و تسهیل پاسخگویی به مطالبات متقاضیان در مجموعه وزارت علوم است که شامل سه قشر هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان می‌باشد.
این میز ارتباطات مردمی توسط دولت تعبیه می‌شود تا پاسخگویی به متقاضیان در هر استان و مجموعه دستگاه‌های معین استان صورت گیرد.
 گفتنی است: میزان کل درخواست‌های اخذ شده در این دو روز ۲۰۱ مورد بوده است که تمامی آنها بر اساس پاراف­ها در سامانه سامد جهت پیگیری آتی ثبت شده است.