بازگشت به صفحه کامل

پاسخگویی نماینده تام الاختیار وزیر علوم و نماینده تام الاختیار دفتر بازرسی به مطالبات دانشگاهیان درقالب میز خدمت در دانشگاه کوثر بجنورد

پاسخگویی نماینده تام الاختیار وزیر علوم و نماینده تام الاختیار دفتر بازرسی به مطالبات دانشگاهیان درقالب میز خدمت در دانشگاه کوثر بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر زهرا براتی رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل و مسئول هماهنگی میز ارتباطات وزارت عتف در این خصوص اظهار داشت: همزمان با سفر رییس جمهور به استان خراسان‌شمالی، میز ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱ و ۲ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ در محل ساختمان اداری دانشگاه کوثر مستقر و جامعه دانشگاهی و دیگر اقشار مرتبط می توانند در روزهای یاد شده برای ارائه و ثبت درخواست‌ها، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود به محل مذکور مراجعه نمایند.
 
شایان ذکر است؛ در محل میز ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کوثر دکتر شمسی پور نماینده تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر طیبی نماینده تام‌الاختیار دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه حضور دارند.