بازگشت به صفحه کامل

پاسخگویی مستقیم به مطالبات دانشگاهیان در سفر رئیس جمهور به استان خراسان‌شمالی

پاسخگویی مستقیم به مطالبات دانشگاهیان در سفر رئیس جمهور به استان خراسان‌شمالی

 
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خراسان‌شمالی، نماینده تام‌الاختیار دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سفرهای استانی ریاست جمهوری در دانشگاه کوثر مستقر شد و به مطالبات اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علی اصغر طیبی رئیس گروه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین نماینده تام‌الاختیار دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سفرهای استانی اظهار داشت: هدف از برقراری میز ارتباطات مردمی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، تسریع و تسهیل پاسخگویی به مطالبات متقاضیان در مجموعه وزارت علوم است که شامل سه قشر هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان می‌باشد.
رئیس گروه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با تاکید بر اینکه میز ارتباطات مردمی توسط دولت تعبیه شده است تا پاسخگویی به متقاضیان در هر استان و مجموعه دستگاه‌های معین استان صورت گیرد در خصوص روند پیگیری درخواست‌ها بیان داشت: موارد مطرح شده توسط متقاضیان در فرم درخواست و پاراف نمایندگان وزارت علوم، در سامانه سامد (سامانه ارتباط مردمی) ثبت و بعد از آن توسط مدیر کل بازرسی وزارت علوم به مدیران مربوطه، ارجاع و مراحل پیگیری آن نیز به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود و در صورت نیاز می‌توانند جهت پیگیری به‌صورت حضوری نیز اقدام نمایند.
دکتر علی اصغر طیبی افزود: به طور معمول در مجموعه وزارت علوم برای رسیدگی به درخواست‌ها بازه دو هفته‌ای منظور شده که این بازه زمانی در سامانه هم به همین میزان تعریف شده است.
دکترعلی اصغرطیبی با تاکید بر این‌که درخواست‌هایی که در قالب قانون باشد قابل پیگیری و انجام است، گفت: درخواست‌هایی که نیاز به مساعدت دارند با روسای دانشگاه‌ها یا مدیران مربوطه ارجاع می‌شوند. و تاکید بر این است که درخواست‌ها در بازه زمانی تعریف شده پاسخ داده شوند.
گفتنی است: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی، میز ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱ و ۲ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ در محل ساختمان اداری دانشگاه مستقر و جامعه دانشگاهی و دیگر اقشار مرتبط می‌توانند برای ارائه و ثبت درخواست‌ها، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود به محل مذکور مراجعه نمایند.