بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست‌های صمیمانه مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی در امور بانوان وزارت علوم در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره سراسری پروین اعتصامی

نشست‌های صمیمانه مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی در امور بانوان وزارت علوم در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره سراسری پروین اعتصامی


نشست‌های صمیمانه مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی در امور بانوان وزارت علوم در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره سراسری پروین اعتصامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر زهرا عبدخدایی، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در امور بانوان، در حاشیه آئین اختتامیه پروین اعتصامی، چند نشست صمیمانه با دانشجویان خوابگاهی، اعضای هیأت علمی و کارمندان خانم و همچنین مرکز نوآوری بانوان دانشگاه داشت. 
وی در بازدید از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر که با همراهی معاون دانشجویی و مشاور امور زن و خانواده رئیس دانشگاه انجام گرفت، با دانشجویان خوابگاهی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات آنها قرار گرفت. 
خانم دکتر عبدخدایی، همچنین در نشستی صمیمانه با اعضای هیأت علمی و کارمندان خانم که با حضور رئیس دانشگاه و در محل اتاق ریاست دانشگاه برگزار شد، با بانوان شاغل در این دانشگاه به گفتگو پرداخت و در این نشست، مسائل و مشکلات بانوان شاغل در دانشگاه کوثر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
دکتر عبدخدایی پیش از نشست با اعضای هیأت علمی، از مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر بازدید کرد و در جریان نحوه پذیرش واحدهای فناور و فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت. 
لازم به ذکر است که این دیدارها در روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ در حاشیه جشنواره سراسری علمی، فرهنگی و هنری پروین اعتصامی صورت گرفت.

 
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر زهرا عبدخدایی، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در امور بانوان، در حاشیه آئین اختتامیه پروین اعتصامی، چند نشست صمیمانه با دانشجویان خوابگاهی، اعضای هیأت علمی و کارمندان خانم و همچنین مرکز نوآوری بانوان دانشگاه داشت. 
وی در بازدید از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر که با همراهی معاون دانشجویی و مشاور امور زن و خانواده رئیس دانشگاه انجام گرفت، با دانشجویان خوابگاهی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مشکلات آنها قرار گرفت. 
خانم دکتر عبدخدایی، همچنین در نشستی صمیمانه با اعضای هیأت علمی و کارمندان خانم که با حضور رئیس دانشگاه و در محل اتاق ریاست دانشگاه برگزار شد، با بانوان شاغل در این دانشگاه به گفتگو پرداخت و در این نشست، مسائل و مشکلات بانوان شاغل در دانشگاه کوثر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
دکتر عبدخدایی پیش از نشست با اعضای هیأت علمی، از مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر بازدید کرد و در جریان نحوه پذیرش واحدهای فناور و فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت. 
لازم به ذکر است که این دیدارها در روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ در حاشیه جشنواره سراسری علمی، فرهنگی و هنری پروین اعتصامی صورت گرفت.