گزارش تصویری

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بازدید منصور درتومی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بجنورد از دانشگاه کوثر به مناسبت هفته دولت

بازدید منصور درتومی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بجنورد از دانشگاه کوثر به مناسبت هفته دولت


بازدید منصور درتومی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بجنورد از دانشگاه کوثر به مناسبت هفته دولت

آدرس کوتاه :