آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دریافت مجوز از سوی دفتر گسترش آموزش عالی برای پذیـرش دانشجـو در سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کوثر از مهرماه ۱۴۰2

شناسه : 884897

دریافت مجوز از سوی دفتر گسترش آموزش عالی برای پذیـرش دانشجـو در سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کوثر از مهرماه ۱۴۰2دریافت مجوز از سوی دفتر گسترش آموزش عالی برای پذیـرش دانشجـو در سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کوثر از مهرماه ۱۴۰2

 

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با پذیرش دانشجو در دانشگاه کوثر از مهرماه ۱۴۰2 برای سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر محبوبه معین مقدس رئیس دانشگاه کوثر با اعلام این خبر افزود: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با پذیرش دانشجو در دانشگاه کوثر برای مقطع  کارشناسی ارشد در رشته‌های تحصیلی ریاضی کاربردی- ریاضی مالی، زیست شناسی سلولی و مولکولی و زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی موافقت به عمل آورد  و از مهرماه پذیرش دانشجو در رشته‌های یاد شده انجام خواهد گرفت.

 

 گفتنی است تعداد رشته‌های دانشگاه کوثر در مقطع کارشناسی ارشد به 8 رشته افزایش یافت و با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارتقای سطح علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه، برنامه ریزی‌های لازم به منظور اخذ مجوز چندین رشته گرایش دیگر در دانشگاه در دست اقدام است که در صورت اخذ مجوز، اطلاع رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

 

آدرس کوتاه :