اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه قوانین آموزشی در خصوص غیبت‌های آموزشی

اطلاعیه قوانین آموزشی در خصوص غیبت‌های آموزشی


اطلاعیه قوانین آموزشی در خصوص غیبت‌های آموزشی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند طبق تبصره ماده 6 آیین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ابلاغی سال 97 و همچنین تبصره 1 ماده 17 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته ابلاغی سال 93، "اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود. 

آدرس کوتاه :