شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم زیر، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:

دفتر ریاست:

32262461

 

معاونت اداری و ومالی:

32413815  و 33-32413830 

معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت دانشجویی:

  32414612  و 32414611  و 32414610

 32427645  و 32258865

فکس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۴۹۳

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان