شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم زیر، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:

معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت دانشجویی:

32262862  و 32262864  و 32258865

32427408  و 32427645  و 32427891

ساختمان اداری:

32413815  و 33-32413830

دفتر ریاست: ۳۲۲۶۲۸۶۰ و ۳۲۲۵۷۰۲۴

دبیرخانه آموزش: داخلی ۱۰۶ و ۱۰۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان