شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم زیر، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:

دفتر ریاست:

31221111

 

معاونت اداری و ومالی:

32413815  و 33-32413830 

معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت دانشجویی:

  31222222

فکس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۴۹۳

کد پستی: 9453155168

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن(ع)، دانشگاه کوثر